Algemene voorwaarden

Désiree Overeem, Galactic Druid
KvK 74007629, BTW nummer NL002140322B17

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, sessies, behandelingen, workshops en cursussen, binnen de praktijk van Désiree Overeem. Als je een afspraak, een sessie, een behandeling aangaat of deelneemt aan een workshop en cursus binnen de praktijk van Désiree Overeem, dan ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Een sessie/behandeling

Een sessie/behandeling is alleen mogelijk op afspraak. De kosten voor een sessie staan vermeld op de website van Désiree Overeem.

Nadat er een afspraak is gemaakt voor een sessie dien je voordat deze plaatsvindt het te betalen bedrag over te maken op het rekeningnummer van Désiree Overeem via overmaken/via een betalingsmethode in de webshop.

Een sessie, behandeling of andere vorm van dienstverlening van Désiree Overeem kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Désiree Overeem zal dan ook nooit advies geven over medicijnen, medische zaken, of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om bijzonderheden over geestelijke en/of lichamelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist (huis)arts, dokter etc.) te raadplegen. Bij twijfel of gegronde reden kan iemand een sessie, training etc. of andere vorm van dienstverlening ontzegd worden.

De sessies, behandelingen of andere activiteiten binnen Désiree Overeem geven geen garantie voor verbetering. Je neemt deel aan een sessie, cursus of behandeling op basis van je vrije wil. Je kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling.

Désiree Overeem is ten alle tijden niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, psychisch en/of fysiek in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van Désiree Overeem. De aansprakelijkheid van Désiree Overeem voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van één sessie. Bij deelname aan een cursus, training of traject betekent dit dus dat er maximaal één sessie vergoed kan worden.

2. Cursussen/ Workshops

Als je je hebt aangemeld voor één van de workshops of cursussen, van Désiree Overeem, dan dient het totaal verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Als je in termijnen wilt betalen, dan kun je dit aangeven bij aanmelding van de cursus/workshop. Désiree zal je dan verder informeren over de gang van zaken.

3. Disclaimer

De inhoud van de website van Désiree Overeem www.desireeovereem.nl / www.galacticdruid.nl is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Désiree Overeem is niet aansprakelijk voor enige schade die het direct of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

4. Wet bescherming persoonsgegevens

Alles wat besproken wordt tijdens sessies, trainingen en workshops  is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Désiree Overeem van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Désiree Overeem verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het aangaan van de overeenkomst wordt aan Desiree Overeem toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Désiree Overeem uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
Désiree Overeem verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Ook alle overige informatie die u aan Désiree Overeem verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.

De wettelijke AVG is van toepassing en de Privacyverklaring is bijgesloten.

Per 1 januari 2022 zal op de factuur geen BTW meer vermeld staan, vanwege de kleine ondernemersregeling zal er geen BTW worden gevraagd en afgedragen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info